Hướng dẫn cho người mới bắt đầu chơi Baccarat

—Năm 2011 đạt giải nhì doanh số bán hàng của Nhà Máy Veam
—Năm 2012 đạt giải nhì doanh số bán hàng của Nhà Máy Veam.
—Năm 2013 đạt giải nhất doanh số bán hàng của Nhà Máy Veam
—Năm 2014 đạt giải nhất doanh số bán hàng của Nhà Máy Veam